Výroční členská schůze

spojená s oslavou 30. výročí založení organizace

 se koná v sobotu 28.března 2015 od 17°° hodin

 v restauraci Na Rozhrání

 Program:

 1.    Zahájení
 2.    Ohlédnutí se 30 let na zpět
 3.    Volba návrhové a volební komise
 4.    Zpráva předsedy   a   hospodáře
 5.    Zpráva předsedy revizní komise
 6.    Návrh plánu činnosti a hospodaření na rok 2015
 7.    Schváleni členského poplatku na rok 2016
 8.    Schválení investice na zahájení výstavby nové klubovny
 9.    Diskuse
 10.    Volba výboru organizace a revizní komise
 11.    Přestávka – občerstvení
 12.    Seznámení s nově zvoleným výborem a revizní komisí
 13.    Schůzka nově zvoleného výboru a revizní komise – ustanovení funkcí
 14.    Seznámení s nově zvolenými funkcionáři výboru a RK
 15.    Usnesení
 16.    Závěr