BRIGÁDA PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍ VÝSTAVY

OČEKÁVÁ SE ÚČAST VŠECH ČLENŮ ZKO KLATOVY 2

MÍSTO: SOKOLSKÝ STADION

KLATOVY

TERMÍN: 27. 5. 2016 od 17,00 (PÁTEK)

29.5.2016 od 8,00 (NEDĚLE)

Pracovní náčiní – hrábě, košťata S SEBOU!