Zveme všechny své členy

 na přátelské posezení

v sobotu 9. prosince 2017 od 17°° hodin

v  klubovně Pod Borem

vezměte si sebou dobrou náladu !!