Členové naší ZKO jsou každoročně zváni na nejrůznější soutěže a závody.

Pokud byste měli zájem se zúčastnit, dejte vědět výcvikářům. Naše ZKO proplácí startovné :-). Pokud budete mít chuť, můžeme se domluvit a vyrazit společně :-). Můžete porovnat síly s jinými kynology v kraji, zjistíte, jak se váš pejsek bude chovat v cizím prostředí, získáte spoustu nových zkušeností a můžete získat i spoustu nových přátel pejskařů :-)

Tady je nabídka na měsíc říjen 2014:

5.10.2014 - Železnorudský závod

Základní kynologická organizace 220 Železná Ruda

Pořádá 5.10.2014 Železnorudský závod.

* Datum konání : 5.10.2014

Prezentace závodníků : 7:30 – 8:30

* Zahájení závodu : 9 hodin

* Startovné : splatné složenkou typu C nebo na účet 1330206073/0800

* Dospělí : 250 ,- mládež do 18 let 100,- + platba na místě 50,-

* Vedoucí závodu Renata Neumannová, rozhodčí Josef Zábranský, figurant Jaromír Javorek.

* Kategorie závodu :

* ZZO ( určeno pro psy bez složené zkoušky nebo pro psy do věku 4 let s nejvyšší složenou zkouškou ZZO )

* ZM ( určeno pro psy , kteří nemají dle NZŘ složenou vyšší zkoušku než ZVV1 )

* BH ( bez omezení )

* IPO1 ( bez omezení )

* Upozornění : Předpokládaný minimální počet startujících v každé kategorii jsou 4 psi.

* V kategoriích ZZO a BH bude probíhat pouze poslušnost + doplněk , ostatní kategorie jsou beze stop s poslušností a obranou v plném rozsahu dle příslušných zkušebních řádů.

 

* Při rovnosti bodů rozhoduje :

* V kategorii ZZO : 1.aport , 2.los

BH : 1.chůze bez vodítka ,2.sedni za pochodu, 3 los

Ostatní kategorie : 1.obrana , 2.poslušnost , 3.los

Doplněk : ZZO – štěkání , skok vysoký jedním směrem , skok šplhem , kladina

BH – sedni . Lehni ,vstaň , aport ,skok vysoký oba směry , dlouhodobé odložení

Všeobecná ustanovení :

* Při prezentaci předloží každý účastník doklad o řádném očkování psa.

* Háravé feny musí být při prezentaci nahlášeny pořadateli a budou startovat jako poslední.

* Pořadí nástupu závodníků v jednotlivých kategoriích bude losováno.

* Psovod odpovídá za škody způsobené psem.

* Závodníci jsou povinni po celou dobu závodu dbát pokynů pořadatelů.

R.Neumannová

U Řezné 367

Železná Ruda

34004 Email: neumannova.renata@gmail.com

Telefon : 607810762

 

4.10.2014 - závody Přeštice

Propozice závodu:

Datum konání: 4. 10. 2014 (sobota)

Místo konání: cvičiště ZKO Přeštice

Prezence závodníků: 8:00 – 8:45 hodin

Zahájení závodu: 9:00 hodin

Startovné (platba na místě):

dospělí 100,-- Kč

mládež do 18 let 50,-- Kč

Kategorie závodu:

ZZO (určeno pro psy, kteří nemají dle NZŘ složenu vyšší zkoušku

než ZZO)

ZM (určeno pro psy, kteří nemají dle NZŘ složenu vyšší zkoušku

než ZM)

ZVV 1 (bez omezení)

IPO 3 (bez omezení)

Speciální – pouze cviky poslušnosti, bez střelby (upřesněno viz

dále, bez omezení věkem psa či složenou zkouškou)

Upozornění:

Předpokládaný minimální počet startujících v každé kategorii jsou

3 psi.

V kategoriích ZZO bude probíhat pouze poslušnost bez speciálních

cviků, kategorie ZM, ZVV1 a IPO3 budou v plném rozsahu dle

příslušných zkušebních řádů.

Při rovnosti bodů rozhoduje

- v kategorii ZZO a „Speciální“ 1. chyba v pořadí cviků dle bodovací

karty

- v ostatních kategoriích: 1. stopa, 2. obrana, 3. poslušnost, 4. první

chyba dle bodovací karty v pořadí obrana, poslušnost

Všeobecná ustanovení:

Při prezenci předloží každý účastník doklad o řádném očkování psa.

Háravé feny musí být při prezenci nahlášeny pořadateli a budou

startovat jako poslední.

Pořadí nástupu závodníků v jednotlivých kategoriích bude losováno.

Psovod odpovídá za škody způsobené psem.

Závodníci jsou povinni po celou dobu závodu dbát pokynů pořadatelů.

Všechny cviky budou posuzovány podle ustanovení platných

zkušebních řádů.

Protest je možno podat písemně řediteli závodu nejpozději 30 minut

po skončení posuzování zároveň se vkladem 500,- Kč. Nebude-li

protest uznán oprávněným, vložená částka propadá pořadateli. Proti

verdiktu rozhodčího se nelze odvolat.

Chování všech zúčastněných musí být v souladu s „Řádem ochrany

zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních

řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI)“ a se

souvisejícími zákony ČR hlavně zákonem č. 77/2004 Sb., kterým se

mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Podle

tohoto zákona je v ČR zakázáno kupírování uší i předvádě

kupírovaných zvířat na veřejných akcích. Proto se tito jedinci ze

závodu vylučují.

Všichni psi, kteří se budou závodu účastnit, musí být klinicky zdraví.

Změnu propozic si pořadatel vyhrazuje.

Organizační výbor:

Ředitel závodu: František Březina

Technický vedoucí: Martina Duchková

Rozhodčí: Ing. Miroslav Ulč, Josef Zábranský

Figuranti: Martin Švec, Miroslav Březina

Přihlášky:

na mobil: 737 189 761

na místě v den závodu

25.10.2014 - Obranářský závod Pod Srnčím vrchem

podrobnosti na : zkobukovapodsrncimvrchem.wbs.cz/