Výbor základní kynologické organizace Klatovy 2 - 430 

Vás srdečně zve na

SRAZ PSOVODŮ

( bez psů)

který se uskuteční v neděli 14.února 2016  od 9 °° hodin

na kynologickém cvičišti Pod Borem

Program:

1. Zahájení

2. Seznámení psovodů s organizováním výcviku v letošním roce .

3. Seznámení psovodů s kynologickými akcemi v roce 2016

4. Volná diskuse  na téma výcviku  psů apod.

          Prosíme psovody, aby si rozmysleli, zda chtějí v letošním roce skládat nějaké zkoušky z výkonu psů, případně budou-li dělat bonitaci apod., abychom mohli včas nahlásit pořádání zkoušek v naši organizaci. Rovněž je možno se domluvit a začít připravovat psy na výstavy.

Děkujeme a těšíme se v neděli

Výcvikáři