Výbor základní kynologické organizace Klatovy 2 - 430

zve všechny své členy na

 SRAZ PSOVODŮ

který se uskuteční v sobotu 17.února 2018 od 9 °° hodin

v  klubovně na cvičišti Pod Borem

Program: 

  1. Základní info pro všechny psovody – sportovní výcvik, agility, kurzy…
  2. Organizace výcviku v roce 2018
  3. Plánované kynologické akce v roce 2018 ( nahlášení termínu zkoušek )
  4. Očkování ( prosíme, vezměte si s sebou očkovací průkazy )
  5. Základní info pro všechny – národní výstava 2017
  6. Diskuze – dotazy, připomínky, návrhy

Prosíme všechny psovody, aby zvážili, zda chtějí v letošním roce skládat zkoušku z výkonu ( NZŘ, IPO ), případně budou-li se připravovat na bonitaci nebo jinou sportovní kynologickou akci. Termín zkoušek je nutné včas nahlásit na Český kynologický svaz.  Zároveň je možnost se domluvit a vytvořit skupinku, která bude připravovat psy na výstavní akce