Výbor základní kynologické organizace 430 – Klatovy 2

Vás srdečně zve své členy na

 SRAZ PSOVODŮ

 který se uskuteční v neděli 8.února 2015  od 9 °° hodin

na kynologickém cvičišti Pod Borem

 Program:

1. Zahájení

2. Seznámení psovodů s organizováním výcviku v letošním roce

3. Seznámení psovodů s výcvikem AGILITY

4. Rozdělení psů do skupin

5. Seznámení psovodů s kynologickými akcemi v roce 2015

6. Volná diskuze na téma výcviku psů a pod.