zkoušky IPO  - rozhodčí ing. Miroslav Ulč /19.4.2014/

V sobotu 19.4.se na našem cvičáku konaly zkoušky podle národního zkušebního řádu IPO.

Nastoupilo celkem 6 psovodů se svými chlupáčky / BH: Jana s Chanel, Kájina s Chikem, IPO-VO : Petra s Bestem a Zdenka s Vikym,

 IPO-1: Markéta s Irys, UPr1 : Katka s Magy /

Posuzovat přijel pan Miroslav Ulč. Počasíčko celkem přálo, ale na nervozitě nám to bohužel neubralo. Nejprve jsme vyrazili na stopy k Točníku, byly jenom tři stopy, takže to bylo poměrně rychlé. Vikoušovi se zadařilo na krásných 96 bodů, Irys se zadařilo na 81 a Bestíkovi to bohužel nevyšlo.

 Pak se pokračovalo poslušností, nejprve BH, tam obstáli oba dva, Chiko za 44 bodů a Chanel za 49 bodů. Potom pokračovala Zdeňka s Vikoušem IPO-VO obstáli opět výborně za 89, Irys poslušnost IPO1 za 83 a poslední nastoupila Katka s dobrmankou a ti si odnesli 85 bodů.

Poslušnost se u BH doplnila o speciální cviky, kde obstáli oba dva pejsci na výbornou.

Pak už zbývalo trošku prohnat figuranta :-),   pravda moc se nám kluk neunavil :-), na obrany nastoupila jenom Irys, která si vykousala 85 bodíků.

Zkoušky skončili poměrně dobře, ukázalo se, kde to funguje, ale ukázala se i místa, kde musíme potrénovat a  přidat.

Tak nám držte palce..........