Od založení  9.3.1985 do 1988

 Předseda                       –  Vladimír Holeček

Místopředseda                –   Vladimír Tajtl

Jednatel a pokladník        –  Josef Květoň

Výcvikový referent         –   Václav Malát

Chovatelský referent      –  Václav Janda

Člen výboru                  -   Marie Kovaříková

Člen výboru                  -  Jiří Trnka

Revizor                          - Miroslav Vítek

 

1988 – 1990

 Předseda                       –  Josef Květoň

Místopředseda                –   Vladimír Holeček

II . Místopředseda           -   Miroslav Vítek

Jednatel                        –  Václav Janda

Pokladník                      -   Viliam Stančík Dr.

Výcvikový referent         –   Marie Kovaříková

Chovatelský referent      –  Václav Janda

Člen výboru                   -   Václav Malát

Člen výboru                  -    Jiří Trnka

Správce cvičiště             -   Jiří Bělohlavý

Revizní komise:   předseda  - Vladimír Tajtl

                               Členové    -  Václav Rába, Jaroslav Šikula

1.12.1989 rezignovali  na funkce Josef Květoň, Miroslav Vítek a Vladimír Tajtl. Vedením organizace byl pověřen do řádných voleb Vladimír Holeček

 

1990 – 1992

 Předseda                       –  Václav Janda

Místopředseda                –   Viliam Stančík Dr.

Jednatel                        –   Marie Kovaříková  

Pokladník                      -    Viliam Stančík Dr.

Výcvikový referent         –   Václav Hasenohrl

Chovatelský referent     –   Marie Kovaříková

Člen výboru                  -   Jaroslava ŠIkulová

Člen výboru                  -    Adolf Zeman

Správce cvičiště            -    Jiří Bělohlavý

Revizní komise:   předseda  - David Hammerschlag

                              

20.8.1990 rezignoval Adolf Zeman a byl nahrazen  Petrem Jandou

 

1992 -1994

 Předseda                       –  Janda Václav

Místopředseda                –   Petr Janda

Jednatel                        –   Dana Kodalíková

Pokladník                      -   Jana Tůmová

Výcvikový referent         –   Dobromil STrnad

Chovatelský referent      –   Marie Hasenohrlová

Člen výboru                   -   Hana Kudláčová

Člen výboru                  -    Miroslav Karnet

Správce cvičiště            -   Hasenohrl Václav

Revizní komise:   předseda  - David Hammerschlag

                               Členové: Josef Hájek, Viliam Stančík Dr

 

31.3.1993 rezignoval an funkci předsedy Václav Janda a vedením pověřen Petr Janda

 

1994-1996

 Předseda                        –  Dobromil Strnad

Místopředseda                 –   Petr Janda

Jednatel                          –   Dana Kodalíková

Pokladník                       -   Jana Tůmová

Výcvikový referent          –   Hasenohrl Václav

Chovatelský referent       –   Marie Hasenohrlová

Člen výboru                    -   Hana Kudláčová

Člen výboru                   -    Janda Václav

Člen výboru                   -    Pohl  Jindřich Ing

Revizní komise:   předseda  - Miroslava Hájková

                               Členové: Radek Otrusina, Rita Balounová Ing.

 

30.9.1994 rezignovali na funkce Václav a Marie Hasenohrlovi. Do výboru byli kooptováni  Václav Martykán, p. Šlégl a Jiří Freiberk

 

1996-1998

 Předseda                       –  Janda Václav

Místopředseda                –   Petr Janda

Jednatel                        –   Hana Kudláčková

Pokladník                      -   Jana Tůmová

Výcvikový referent         –   Dobromil Strnad

Chovatelský referent      –   Petr Janda

Člen výboru                   -   Dana Kodalíková

Člen výboru                  -    Jiří Freiberk

Revizní komise:   předseda  Zdeněk Celerýn

                               Členové: David Hammerschlag, Václav Martykán

1998 – 2001

 Předseda                       –  Dobromil Strnad

Místopředseda                –   Petr Janda

Jednatel                        –   Hana Kudláčková

Pokladník                      -   Jana Tůmová   od 1.1999 Václav Janda

Výcvikový referent         –   Blanka Zollpriesterová Ing.

Člen výboru                   -   Josef Zollpriester Ing.

Člen výboru                   -    Jana Stahlová

Člen výboru                   -    Václav Janda

Revizní komise:   předseda  David Hammerschlag

                               Členové: Vais Svatopluk, Dana Kodalíková

 

2001 – 2003

 Předseda                       –  Dobromil Strnad

Místopředseda                –   Petr Janda

Jednatel                        –   Hana Kudláčková

Pokladník                      -   Václav Janda

Výcvikový referent         –   Stanislav Drozda

Chovatelský referent      -    Markéta Pořická

Člen výboru                   -   Josef Zollpriester Ing.

Člen výboru                  -    Viktor Prouza

Člen výboru                  -    Svatopluk Vais

Revizní komise:   předseda  František Soukup

                               Členové: Miroslav Hanzlík, Blanka Zollpriesterová

 

2003-2005

 Předseda                                 –  Dobromil Strnad

Místopředseda  pro výcvik          –   Markéta Bauerová

Místopředseda pro chov             -   Svatopluk Vais

Jednatel                         –   Hana Kudláčková

Pokladník                       -   Václav Janda

Ref.pro výstavbu            –   Petr Janda

Správce  cvičiště             -   Petr Hankus

Výcvikový referent          -   Blanka Zollpriesterová  Ing.

Člen výboru                   -   Václav Krotkovský

Člen výboru                  -    Viktor Prouza

Člen výboru                  -    Rohrbacher Dušan

Revizní komise:   předseda  František Soukup

                               Členové: Hana Archmanová,  p. Šustr

 

2005-2007

 Předseda                       –  Dobromil Strnad

Místopředseda                 -   Petr Janda

Jednatel                        –   Hana Kudláčková

Pokladník                      -   Václav Janda

Výcvikový referent         -   Markéta Bauerová

Chovatelský referent      -   Václav Krotkovský

Člen výboru                   -   Miroslav Cihlář

Člen výboru                  -    Stanislav Drozda

Člen výboru                  -    Jaroslava Kadlecová

Člen výboru                  -    Dušan Rohrbacher

Člen výboru                  -    Zollpriesterová Blanka Ing.

 

Revizní komise:   předseda  Marcela Březinová

                               Členové: Hana Archmanová,  Pavel  Šlais

 

2007 -2009

 Předseda                       –   Zollpriesterová Blanka Ing

Místopředseda                -     Petr Janda

Jednatel                        –   Hana Kudláčková

Pokladník                      -   Václav Janda

Výcvikový referent         -   Jan Vodrážka

Chovatelský referent      -   Markéta  Bauerová

Správce cvičiště             -   Jiří Česák

Člen výboru                  -    Dušan Rohrbacher

Člen výboru                  -    Miroslav Cihlář

Člen výboru                  -    Dobromil Strnad

Člen výboru                  -    Hasenohrlová Marie

 

Revizní komise:   předseda   Karel Eichinger

                               Členové: Hana Archmanová,  Marcela Březinová

2009-2011

Předseda                       –   Dušan Rohrbacher

Místopředseda   odpovědný za chov         -     Blanka Zollpriesterová Ing

Místopředseda   odpovědný za výcvik      -     Marie Hasenohrlová

Jednatel                        –   Hana Kudláčková

Pokladník                      -   Jiří Štancl Mgr.

Správce cvičiště            -   Petr Janda

Člen výboru                  -    Václav Janda

Člen výboru                  -    Hana Archmanová

Člen výboru                  -    Dobromil Strnad

 

Revizní komise:   předseda   Václav Špičák Ing.

                               Členové: Jiří Česák,  Marcela Březinová

 

2011-2013

Předseda                       –    Petr  Janda

Místopředseda                -     Dušan Rohrbacher

Jednatel                        –   Hana Kudláčková

Pokladník                      -    Marie Rabasová

Výcvikový referent         -   Marie Hasenohrlová  , 2013 rezignovala , nahrazena Markétou Bauerovou

Chovatelský referent      -   Markéta Bauerová

Člen výboru                  -    Karolína Majdlová

Člen výboru                  -    Hana Archmanová

Člen výboru                  -    Dobromil Strnad

 

Revizní komise:   předseda   Václav Janda

                               Členové:  Stanislav Motlík, Blanka Zollpriesterová Ing.

2013- 2015

Předseda                       –    Petr  Janda

Místopředseda                -     Petra Janečková

Jednatel                        –    Hana Kudláčková

Pokladník                      -     Marie Rabasová

Výcvikový referent         -    Markéta Bauerová

Chovatelský referent     -     Karolína Majdlová

Člen výboru                  -    Freiberk Jiří

Člen výboru                  -    Hasenohrlová Marie

Člen výboru                  -    Dobromil Strnad

 

Revizní komise:   předseda   Václav Janda

                               Členové:  Stanislav Motlík, Marie Míšková